مقایسه نانو کود با دیگر کود ها

نانو رسیس | مقایسه نانو کود با دیگر کود ها

اثر نانوکود ارگانیک بر روی محصول لوبیا سبز

 

مقایسه بوته های لوبیا سبز 60 روز پس از کشت

مقایسه اندازه غلاف های لوبیا سبز تغذیه شده با نانو کود ارگانیک (سمت راست)

و کود شیمیایی (سمت چپ)

اثر مصرف نانو کود دوام بوته گوجه فرنگی در برابر سرما (سمت راست: بوته تغذیه شده با نانوکود ارگانیک به روش اسپری، تصویر وسط مربوط به بوته تغذیه شده با نانوکود به روش چال کود و تصویر سمت چپ مربوط به بوته تغذیه شده با کود شیمیایی)، زمان کاشت هر سه بوته یکسان بوده و هر سه عکس همزمان گرفته شده اند.

مقایسه اثر نانوکود، کود دامی میکرومتری و کود دامی معمولی بر تکثیر پیازچه های زعفران

 

کود حدواسط همان کود دامی میکرو می باشد.

نانو کود ارگانیک

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها