تاریخچه شرکت فنانوری نانو رسیس

تاریخچه شرکت فناوری نانو رسیس

ایده اولیه تولید نانو کودهای ارگانیک برای اولین بار در سال 1385 در گروه تحقیقاتی دکتر کرمی مطرح و  مراحل تحقیقاتی آن طی شد. نتیجه تحقیقات اولیه ثبت دو اختراع در زمینه نانو کودهای ارگانیک می باشد. در طول سال های 87 تا 91 اثر نانو کودهای ارگانیک بر روی محصولات مختلف کشاورزی از جمله لوبیا سبز، گوجه فرنگی، زعفران، ذرت، گل رز، گندم، پسته و ... بررسی شد و نتایج تمام این مطالعات نشان داد که استفاده از نانو کودهای ارگانیک موجب سه ویژگی اساسی خواهد شد. 1- افزایش مقدار محصول 2- بهبود کیفیت محصول 3- اصلاح طعم و مزه محصول.

تولید نیمه صنعتی نانو کودهای ارگانیک از سال 90 آغاز شد و در سال 94 واحد صنعتی تولید نانو کود ارگانیک در استان زنجان راه اندازی شد. دومین محصول شرکت فناوری نانو رسیس، نانو سم ارگانیک است. تحقیقات اولیه این محصول مربوط به سال 91 بوده و تولید نیمه صنعتی آن در سال 93 انجام شد. در سال 94 در خط تولید شرکت فناوری نانو رسیس قرار گرفت.