دلایل استفاده از نانو کود ارگانیک

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی منجر به عوارض منفی زیست محیطی فراوانی می ­شود،تاکنون از کودهای شیمیایی به صورت بی­ حساب و کتاب در زمین­ های زراعی استفاده شده است و امروزه عوارض ناشی از مصرف بی­رویه آن ­ها بر هیچ کس پوشیده نیست. برای جایگزینی کودهای شیمیایی، کودهای ناموفقی مثل ورمی کومپوست در طول دهه گذشته معرفی شد که نتوانست جایگاه خوبی را کسب کند. نانو کودهای ارگانیک که از فرآوری کودهای طبیعی به دست می ­آیند، مشکلات کودهای طبیعی و کودهای ورمی کامپوست را ندارند و زمان تولید آن­ ها بسیار سریع­تر از کودهای ورمی کامپوست می ­باشد، و سرعت تجزیه و قابل جذب شدن آن ­ها بسیار بیشتر از کودهای ورمی کامپوست و کودهای طبیعی است، این خاصیت منجر می ­شود که به موقع در دسترس گیاه قرار بگیرد و هدر نرود. اثر نانو کود ارگانیک بارها به صورت علمی و آماری بر روی محصولات مختلف کشاورزی بررسی شده است، نتیجه­ گیری در این آزمایشات که به صورت عادی در زمین ­های زراعی استفاده شده، مشخص کرده که این نانو کود ارگانیک عوارض زیست محیطی نخواهد داشت. تولید و ارسال نانوکود ارگانیک به بازار به دلیل ویژگی­ های بارز آن نظیر مواد اولیه طبیعی، ارزان بودن مواد اولیه، سرعت بالای تولید، اثرات مثبت این نانوکود در افزایش کمیت و کیفیت محصولات شیمیایی، می­ تواند جایگزین کودهای شیمیایی شود. این نوع نانو کودها هیچ گونه افزودنی شیمیایی ندارند. بنابراین هیچ نوع عوارض منفی زیست محیطی نخواهند داشت.