خلاصه ای از مراحل پژوهشی

1- طراحی و ساخت تجهیزات تولید نانو کود و بهینه­ سازی شرایط تولید نانوکود ( نتیجه پژوهش: ثبت دو اختراع)

2- بررسی اثر نانو کود ارگانیک بر رشد و نمو و باردهی بوته لوبیا سبز: در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی مجری طرح انجام شده است. (سال 1388)

3- بررسی اثر نانو کود ارگانیک بر رشد و نمو و باردهی بوته گوجه فرنگی: در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی مجری طرح انجام شده است. (سال 1390)

4- بررسی اثر نانو کود ارگانیک بر رشد و نمو و تکثیر پیازچه­ های زعفران: در قالب طرح پژوهشی زیر نظر سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاه پیام نور ابهر توسط حلقه علمی نانو (حلقه علمی برتر کشور در دو سال متوالی 92 و 93) انجام شده است.

5- بررسی اثر نانو کود بر گل­دهی زعفران: در قالب طرح 7 ساله که سه سال اول آن طی شده است