گواهی نامه ها و تاییدیه ها

تنها تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران براي نانو كود ارگانيك

دارای گواهي ثبت اختراع برای نانو کود ارگانیک